Beste docent-collega’s,

Over een paar weken begint de hectische tijd van de eindexamens. Voordat die aanbreekt, willen we jullie vragen jullie reactie te geven op een aantal ideeën over het examen Nederlands op vmbo-, havo- en vwo-niveau. ‘We’ zijn het sectiebestuur Nederlands van de vereniging Levende Talen en de docenten van Nederlands Nu!, voortgekomen uit de facebookgroep Leraar Nederlands.

Op de docentenconferentie Nederlands Nu! op 18 juni 2016 heeft een grote groep docenten gediscussieerd over het examen. De discussie hebben we voortgezet met CvTE, Cito en SLO. Al deze gesprekken hebben geleid tot bepaalde wensen voor het schoolvak en de examens Nederlands. Voordat we verdere stappen zetten, willen we graag peilen in hoeverre er voor deze voorlopige ideeën draagvlak is onder docenten. We willen je daarom vragen de enquête in te vullen:  https://nl.research.net/r/evaluatie-examen-Nederlands

Over de uitkomsten van die peiling willen we ook nog graag op korte termijn met docenten overleggen. Daarvoor organiseren wij een tweetal regiobijeenkomsten in juni 2017 met docenten. In de enquête vind je de precieze data en locaties.

Het invullen van de enquête kost je een minuut of tien. We zijn erg benieuwd naar je mening!

Als je vragen hebt over deze enquête, kun je die mailen aan bureau@levendetalen.nl

Hartelijk dank,

Namens Nederlands Nu!
Arnoud Kuijpers, Christine Brackmann, Lotte Velthuizen

Namens het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen
Hans Goosen en Hanneke Gerits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recente berichten
Archief